System CRM

Oprogramowanie CRM dla firm

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem RozwińWyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem adresu e-mail lub/i numeru telefonu zgodnie z udzieloną zgodą. Pełną listę naszych partnerów można znaleźć tutaj.:

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń
 1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  • marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  • dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
 4. Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  • personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
  • inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
 6. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 7. Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
.
System CRM

Odkryj moc systemu CRM

Innowacyjność i precyzja w Twoim biznesie

Oprogramowanie dla firm

System CRM – co to jest?

System CRM (Customer Relationship Management) to oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami, również tymi potencjalnymi. Umożliwia budowanie bazy danych, zarządzanie wieloma procesami biznesowymi, analizę wyników i efektywne działania marketingowe. Oprogramowanie CRM opracowuje historię pracy z każdym potencjalnym klientem, tworząc bazę do dalszych, zaawansowanych działań firmy – sprzedażowych, reklamowych czy analitycznych.

Komunikacja z otoczeniem

Czym jest zarządzanie relacjami z klientem?

Zarządzanie relacjami z klientem to zbiór strategii i narzędzi, których celem jest utrzymanie długotrwałych relacji z klientami. Podstawą doświadczenia i powodzenia każdej firmy są zadowoleni kontrahenci, którzy wracają z chęcią ponownej współpracy. Idea zarządzania relacjami to pozyskiwanie klientów, ale także późniejsze pielęgnowanie kontaktów z nimi, z racji tego każde przedsiębiorstwo powinno planować swoje strategie biznesowe zgodnie z tą filozofią. Zarządzanie relacjami z klientami ściśle wiąże się z systemami CRM, które są strażnikami bieżących działań oraz doskonałymi narzędziami porządkowania procedur, gromadzenia i analizy danych.

Oprogramowanie CRM dopasowane do Twoich potrzeb

Dopasuj rodzaj programu CRM do charakteru Twojego biznesu

operacyjny crm

Operacyjny system CRM

Głównym celem tego systemu CRM jest doskonalenie relacji między firmą a jej klientami i kontrahentami. CRM operacyjny dostarcza zaawansowanych rozwiązań automatyzacji i mechanizacji procesów sprzedażowych, obsługi klienta i marketingu. Odpowiada za planowanie i koordynację działań, gromadzenie informacji, efektywne zarządzanie nimi, skuteczną analizę i prognozowanie wyników.

interaktywny system crm

Interaktywny system CRM

Ten rodzaj systemu CRM łączy ze sobą różne oddziały (zazwyczaj marketing, obsługę klienta czy handel), opiera się na szerokiej wymianie informacji i zapewnia komunikację zespołu z klientami lub partnerami. CRM interaktywny sprawia, że kilka różnych działów firmy może mieć dostęp do tych samych danych w jednym czasie, co znacznie usprawnia procesy biznesowe.

analityczny system crm

Analityczny system CRM

Odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i analizę zebranych danych. CRM interaktywny śledzi zachowania klientów, prognozuje zyski, bada trendy, pozwala na dokładne ocenę skuteczności działań marketingowych firmy poprzez analizę strategii SEO. Zebrane i zbadane dane wykorzystuje się do opracowania wydajnych procesów biznesowych.

Za kulisami relacji z klientem

Na czym polega działanie systemu CRM?

Rola oprogramowania CRM

Jak działa system CRM?

System CRM działa jako centrum komunikacji i informacji o klientach w organizacji. W jego sercu leży zaawansowana baza danych, która gromadzi, organizuje i analizuje informacje o obecnych i potencjalnych klientach. Centralne umiejscowienie tych danych umożliwia integrację z innymi systemami w firmie, takimi jak narzędzia do automatyzacji marketingu czy platformy sprzedażowej. Oprogramowanie działa na zasadzie automatyzacji procesów sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta, dzięki czemu zespół może skupić się na budowaniu trwałych relacji z klientami, a nie na rutynowych zadaniach administracyjnych. Bardzo często oprogramowania opierają się na sztucznej inteligencji, aby jeszcze bardziej zautomatyzować swoje działania. System może działać lokalnie lub w tzw. chmurze (SaaS) – wybór zależy od wymagań poszczególnych firm.

Jakie są funkcje systemu CRM?

Moduły oprogramowania CRM

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie szansami sprzedaży to funkcja, która pozwala monitorować szanse na etapach procesu sprzedażowego, od wstępnego zainteresowania, po finalizację transakcji, a także prawdopodobieństwo sukcesu i wskazanie obszarów wymagających uwagi.

Analityka biznesowa i raportowanie

System pozwala krzyżowo i wielowymiarowo analizować dane z różnych modułów systemu (np. działań, szans sprzedaży, kontaktów) i budować na ich podstawie przejrzyste raporty. A Ty, dzięki modułom Business Intelligence, możesz podejmować decyzje w oparciu o dane.

Automatyzacja
pracy

Aplikacja pozwala budować wewnętrzne procesy biznesowe np. zakładając automatyczne zadania w systemie. Możesz też pracować z kalendarzem, dzięki temu nie zapomnisz o spotkaniu, nadchodzącej płatności czy rozmowie pozyskowej.

Organizacja czasu pracy

Zarządzanie szansami sprzedaży to funkcja, która pozwala monitorować szanse na etapach procesu sprzedażowego, od wstępnego zainteresowania, po finalizację transakcji, a także prawdopodobieństwo sukcesu i wskazanie obszarów wymagających uwagi.

Budowanie bazy danych

System pozwala krzyżowo i wielowymiarowo analizować dane z różnych modułów systemu (np. działań, szans sprzedaży, kontaktów) i budować na ich podstawie przejrzyste raporty. A Ty, dzięki modułom Business Intelligence, możesz podejmować decyzje w oparciu o dane.

Działania marketingowe

System CRM pozwoli Ci na wysyłanie wiadomości mailowych, tworzenie materiałów i wydruków ofertowych, budowanie automatycznych działań, ustawianie automatycznych kampanii marketingowych (np. wiadomości powitalnych dla klienta).

Przetestuj ASARI CRM

Załóż bezpłatne konto w naszym systemie CRM

Możliwości systemu CRM

Co oprogramowanie CRM wniesie do Twojej firmy?

Wykorzystanie systemu CRM

Jakie możliwości daje system CRM?

System CRM to przede wszystkim zarządzanie relacjami z klientem. Ta podstawowa kwestia działania bazy CRM opiera się na gromadzeniu danych, porządkowaniu informacji handlowych czy podejmowanych działań sprzedażowych. Najważniejsze informacje zgromadzisz w jednym miejscu, zaplanujesz codzienne działania zespołu, powiążesz kontakty z zadaniami, ustawisz przypomnienia lub automatyczne wiadomości mailowe. Aplikacja umożliwi Ci wdrożenie narzędzi marketing automation w celu usprawnienia strategii biznesowych, a informacji na temat klientów, finansów i pracy zespołu dostarczą zaawansowane narzędzia analizy danych. Oprogramowanie CRM to swoisty wirtualny pracownik, który większość działań wykona za Ciebie.

Maksymalizacja zysków

Wykorzystanie systemu CRM zwiększa przychody firmy, dzięki lepszemu zarządzaniu relacjami z klientami i skutecznej analizie danych rynku.

Prognozowanie sprzedaży

System CRM stworzy rzetelne prognozy sprzedaży na podstawie szczegółowych danych i da podstawy do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych.

Kontrola budżetu

Prosty monitoring zysków oraz efektywne zarządzanie wydatkami z wykorzystaniem systemu CRM zwiększa rentowność inwestycji firmy.

Business Process Management

Automatyzacja procesów biznesowych

Kontrola przepływu informacji oraz procedur, automatyczne i płynne działania z jednoczesnym bezpieczeństwem i wygodą – to właśnie automatyzacja procesów biznesowych. System CRM to doskonałe rozwiązanie dla firm ceniących sobie optymalizację procesów. Efektywność, szybkość i minimalizacja ewentualnych błędów. Właśnie takie wsparcie daje ASARI CRM, które z każdym dniem zwiększa Twoje biznesowe możliwości.

Pracuj bez ograniczeń

Mobilny system CRM

Aplikacja mobilna CRM gwarantuje dostęp do firmowych danych na każdym urządzeniu, zarówno w biurze, jak i w podróży. System dostępny z poziomu smartfona to komfort nieprzerwanej pracy i ciągłego kontaktu z klientem. Przykładem tego jest aplikacja mobilna ASARI CRM, dzięki której można zarządzać firmą za pomocą telefonu. Wersję mobilną ASARI CRM można dowolnie przebudowywać i decydować o jej wyglądzie. Aplikacja jest w pełni responsywna, co oznacza, że dostosowuje się do wyświetlacza urządzenia.

Wdrożenie systemu CRM

Jak przygotować się do uruchomienia oprogramowania?

Obsługa systemu CRM

Jak wdrożyć system CRM w firmie?

Wiesz już jakie korzyści można czerpać z oprogramowania CRM, ale pewnie zastanawia Cię jak wdrożyć system CRM? Aby skutecznie się do tego przygotować, kluczowe jest zdefiniowanie konkretnych celów firmy, które pomogą Ci dobrać odpowiedni rodzaj programu do zarządzania relacjami z klientem. Upewnij się, że posiadasz odpowiednią infrastrukturę technologiczną oraz uporządkowane i aktualne dane gotowe do przeniesienia. Wskaż osoby odpowiedzialne za wdrożenie, uwzględnij koszty zakupu i eksploatacji oraz zaplanuj szkolenia. Wdrożenie nowego narzędzia zawsze wiąże się z koniecznością edukacji pracowników. Zastanów się, jakie formy szkoleń będą najbardziej efektywne dla Twojego zespołu. Odpowiednie przygotowanie to fundament sprawnego wdrożenia CRM, które przyniesie oczekiwane korzyści. Pamiętaj, że przy wdrażaniu systemu ASARI CRM zawsze możesz liczyć na pełne wsparcie zespołu. W razie pytań możesz skontaktować się z działem DOK ASARI.

Etapy wdrożenia systemu CRM

Jak wprowadzić oprogramowanie do firmy?

Analiza wewnętrzna

Przygotowanie obejmuje przede wszystkim dostosowanie CRM do specyfiki firmy, czyli dobór odpowiedniego systemu. Wybrany system CRM musi maksymalnie spełniać wymogi biznesu. Konfiguracja to m.in. dostosowanie interfejsu, integrację z innymi narzędziami używanymi w firmie oraz ustawienie odpowiednich funkcji i modułów. Na tym etapie należy dokonać analizy strategii marketingowej oraz sprzedażowej.

Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu to kluczowy moment – narzędzie zaczyna być częścią codziennej pracy organizacji. Podczas tego etapu system jest instalowany i integrowany z innymi aplikacjami, z którymi ma współpracować. Kluczowe jest, aby wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni z obsługi nowego narzędzia. Edukacja minimalizuje ryzyko błędów oraz przyspiesza adaptację zespołu do nowego narzędzia. 

Monitorowanie i optymalizacja

Monitorowanie działania systemu odpowiada za efektywność pracy. Optymalizacja oprogramowania polega na dostosowywaniu ustawień, wprowadzaniu ulepszeń oraz modyfikacji, które będą odpowiedzialne za ewentualne problemy i wyzwania. System CRM jest narzędziem dynamicznym i jego ciągła adaptacja do zmieniających się warunków biznesowych gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników.

Customizacja systemu CRM

Zbuduj system wedle własnego uznania

Personalizacja oprogramowania CRM

Jak dostosować system CRM do swoich potrzeb?

Użytkownicy mają możliwość indywidualnego dostosowywania wyglądu i układu aplikacji CRM. W zależności od tego, które moduły są najbardziej istotne, można rozbudować i rozmieścić je tak, by były bardziej dostępne. W systemie można również modyfikować zakres zbieranych danych, dodawać własne parametry oraz modyfikować istniejące. Dodatkowo, system umożliwia tworzenie spersonalizowanych pulpitów, co pozwala na centralizację najważniejszych informacji. Użytkownicy mogą tworzyć różne pulpity dla różnych zespołów, co ułatwia monitorowanie i analizę wyników pracy.

Indywidualne raporty i pulpity

Użytkownicy systemu mają możliwość tworzenia dowolnej liczby raportów i spersonalizowanych pulpitów, dzięki którym mogą w prosty sposób analizować wyniki, preferencje klientów, monitorować postępy w realizacji celów oraz przewidywać przyszłe zyski firmy.

Spersonalizowany układ aplikacji

System można dostosowywać do swoich preferencji – budować i modyfikować sekcje w taki sposób, aby najważniejsze elementy były zawsze na wyciągnięcie ręki, tworzyć własne custom fieldy, zmieniać wielkość pól w celu ich maksymalnej czytelności czy łatwo i szybko dostosowywać wygląd interfejsu aplikacji.

Własny zakres zbieranych danych

W aplikacji kontrola nad zbieranymi danymi należy do użytkownika. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi może on łatwo zarządzać widocznością tych danych, decydując o tym, które z nich mają być eksponowane, a które ukryte. Dane można wykorzystać w raportach lub generować na ich podstawie inne dokumenty.

System CRM dopasowany do wielkości Twojej firmy

Najlepsze oprogramowanie dla Twojego biznesu

Jaki system CRM dla małej firmy?

System CRM dla małej firmy powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze. Małe firmy często charakteryzują się dynamicznym tempem rozwoju, dlatego potrzebują systemu CRM, który szybko się implementuje i nie obciąża budżetu. Kluczowe kwestie to elastyczność oraz dostępność na różnych urządzeniach, dzięki czemu pracownicy mogą mieć dostęp do informacji w dowolnym miejscu. Istotna jest także możliwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak programy do fakturowania czy sklepy internetowe. Dla firm ceniących sobie elastyczność i mobilność, dobrym rozwiązaniem będzie CRM z aplikacją mobilną.

Jaki system CRM dla średniej firmy?

Średnie firmy potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja procesów sprzedażowych, zaawansowane raportowanie oraz analiza danych. Ważne jest, aby system CRM mógł rosnąć wraz z firmą, oferując zaawansowane funkcje, ale jednocześnie zachowując prostotę użytkowania. Kluczowe jest także wsparcie techniczne oraz możliwość dostosowywania systemu do specyficznych potrzeb firmy.

system

Jaki system CRM dla dużej firmy?

Duże firmy wymagają rozbudowanego, wielofunkcyjnego systemu CRM, który będzie w stanie obsłużyć skomplikowane struktury oraz duże ilości danych. Kluczowe kwestie to wielopoziomowe uprawnienia, zaawansowane narzędzia analityczne, integracja z innymi systemami w firmie oraz gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Istotna jest również możliwość globalnej implementacji oraz wsparcie dla wielu języków i walut.

Krótka historia systemu CRM

Jak zmieniała się idea zarządzania relacjami z klientami?

Korzenie systemu CRM sięgają lat 80. XX wieku. W tamtych czasach narzędzia Customer Relationship Management koncentrowały się przede wszystkim na automatyzacji działań sprzedażowych, stając się wsparciem dla zespołów i pomagając w organizacji pracy. W miarę rozwoju technologii informatycznych system CRM przekształcił się, dostarczając firmom narzędzi do głębszej analizy i spersonalizowanego podejścia do klienta. Był to czas, gdy firmy zaczęły doceniać moc danych i korzyści płynące z ich analizy oraz dążyły do dostarczania bardziej spersonalizowanych ofert dla swoich klientów. Systemy CRM powoli przenosiły się do chmury, eliminując dla wielu firm konieczność posiadania własnej, kosztownej infrastruktury IT. Ta zmiana uczyniła CRM bardziej dostępnym, nawet dla mniejszych przedsiębiorstw.

Dzisiejsze oprogramowania CRM, takie jak ASARI CRM, odzwierciedlają ewolucję technologiczną i potrzeby biznesowe ostatnich dekad. Zaoferowały one firmom nie tylko narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, ale także możliwość integracji z innymi systemami, analizę danych oraz dostęp mobilny. Dzięki temu niezależnie od miejsca, firmy mogą teraz lepiej rozumieć swoich klientów, przewidywać ich potrzeby i dostosowywać ofertę w sposób bardziej precyzyjny.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu CRM

Jakie są systemy CRM?

Na rynku dostępnych jest wiele systemów CRM. Wśród najbardziej popularnych znajdują się: ASARI CRM, Salesforce, Pipedrive, Livespace, EstiCRM, Firmao, HubSpot czy Zoho CRM. Każdy z nich posiada cechy i funkcje, które spełniają różne potrzeby biznesowe. Warto zwrócić szczególną uwagę na ASARI CRM, który wyróżnia się na tle konkurencji. Zapewnia on szeroki zakres funkcji dla firm zajmujących się biznesem ogólnym oraz biur nieruchomości. Oprogramowanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa informacji, zaawansowane funkcje matematyczne, narzędzia do analizy danych, ale również responsywne strony WWW, pocztę czy aplikację do monitorowania połączeń ASARI TRACKER.

Jakie są korzyści z systemu CRM?

Korzystanie z systemu CRM przynosi wiele korzyści, które przekładają się na wzrost wydajności i zysków w firmie. Aplikacja ułatwia skuteczne zarządzanie bazą danych klientów, personalizację komunikacji i budowanie trwałych relacji, a to sprawia, że Twój profesjonalny zespół sprzedaży może osiągać najwyższe wyniki. Właściwe wykorzystanie idei zarządzania relacjami z klientami zwiększa efektywność działań marketingowych i dostosowuje strategie do bieżących potrzeb rynku. Oprogramowania dla firm oferują również narzędzia do generowania raportów i analiz, które dostarczają cennych wskazówek na temat zachowań klientów. Wdrożenie systemu CRM może prowadzić do znacznego zwiększenia satysfakcji klienta, co w dłuższej perspektywie przekłada się na lojalność i powtarzalność zakupów.

Czy można dostosować system CRM do potrzeb firmy?

Oczywiście, można dostosować system CRM do potrzeb firmy. Oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem są zaprojektowane w taki sposób, aby przystosowały się do różnorodnych wymagań biznesowych. Bez względu wielkość przedsiębiorstwa, systemy CRM oferują różnorodne funkcje i moduły, które można dopasować do swoich wymagań. To pozwala skupić się na tym, co jest dla firmy najważniejsze, jednocześnie skutecznie zarządzać zespołem. Dostosowywanie systemu CRM do potrzeb firmy to inwestycja w przyszłość, która przynosi realne korzyści w zakresie zwiększenia sprzedaży, lojalności klienta i efektywności operacyjnej.

Czy można zintegrować system CRM z innymi narzędziami?

Tak, można zintegrować system CRM z innymi narzędziami. Współczesne systemy CRM są zaprojektowane tak, aby sprawnie współpracować z różnorodnymi aplikacjami i platformami. Użytkownicy mogą łączyć CRM z narzędziami do marketingu, e-mail, analizy danych, narzędziami finansowymi, platformami mediów społecznościowych czy aplikacjami ERP. Integracja umożliwia centralizację danych, co przekłada się na bardziej spójne i wydajne zarządzanie relacjami z klientami. Przed dokonaniem wyboru konkretnego systemu CRM warto jednak upewnić się, że oferuje on wsparcie dla integracji z narzędziami, które są dla Twojej firmy kluczowe.

Czy ASARI CRM działa na przeglądarce Google Chrome?

Tak, ASARI CRM działa na przeglądarce Google Chrome. ASARI CRM to rozbudowany i elastyczny system do zarządzania relacjami z klientami, który jest w pełni kompatybilny z Chrome. Korzystanie z przeglądarki, która jest jedną z najbardziej popularnych i cenionych na rynku, zapewnia użytkownikom swobodę w dostępie do możliwości oprogramowania. System ASARI CRM można obsługiwać również na innych przeglądarkach internetowych: Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Brave. Zarówno Google Chrome, jak i inne przeglądarki, oferują użytkownikom ASARI CRM pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, zapewniając jednocześnie komfort pracy i bezpieczeństwo.

Ile kosztuje system CRM?

Cena systemu CRM zależy od różnych czynników. ASARI CRM oferuje elastyczne plany cenowe dopasowane do potrzeb różnorodnych firm – ceny rozpoczynają się już od 55 złotych. Na cennik CRM wpływają takie elementy jak zakres funkcjonalności, licencja czy liczba użytkowników. Do tego warto doliczyć koszty wdrożenia, które zależą od skomplikowania systemu oraz ewentualnego dostosowania go do specyfiki firmy. Jednym z cenionych dostawców na rynku jest ASARI CRM posiada zaawansowane funkcje, które pomagają firmom w usprawnieniu procesów biznesowych oraz komunikacji z klientami. 

Jak wybrać odpowiedni system CRM?

Wybór odpowiedniego systemu CRM to kluczowy krok w procesie optymalizacji zarządzania relacjami z klientami. Aby podjąć właściwą decyzję, należy określić potrzeby firmy i wybrać rodzaj systemu – operacyjny, interaktywny lub analityczny. Trzeba upewnić się, że wybrany system oferuje solidne środki ochrony i zgodność z przepisami RODO. Warto szukać intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które zintegruje się z istniejącymi narzędziami lub skorzystać z darmowej wersji próbnej – takie rozwiązanie oferuje oprogramowanie dla firm ASARI CRM. Dzięki temu można dokładnie poznać możliwości danego systemu.

CRM a ERP – jakie są różnice?

CRM i ERP to dwa kluczowe systemy, które wspierają działalność firm, ale skupiają się na różnych aspektach zarządzania. CRM, czyli Customer Relationship Management, koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu relacjami z klientami. Jego głównym celem jest zbieranie informacji o klientach, śledzenie interakcji z nimi i automatyzacja procesów sprzedaży oraz marketingu. ERP, czyli Enterprise Resource Planning, to systemy do planowania zasobów firm. Skupiają się one na wewnętrznych procesach biznesowych: finansach, logistyce, HR czy produkcji. ERP integruje różne działania firmy w jednym systemie, co pozwala na lepszą koordynację i efektywność działań.

Czy SAP to CRM?

SAP nie jest systemem CRM, ale oferuje rozwiązanie CRM w ramach swojej gamy produktów. CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem. Z kolei SAP (System Analysis Program Development) to oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. SAP skupia się na utrzymaniu odpowiedniego przepływu danych w przedsiębiorstwie i sprawdzi się w firmach prowadzących wewnętrzne procesy, np. produkcyjnych, logistycznych, transportowych czy prawnych. System CRM to idealne rozwiązanie dla firm, którym zależy na skutecznej sprzedaży, dbaniu o klienta, zarządzaniu informacjami, rozwoju i dobrej organizacji pracowniczej.

Czy CRM to baza danych?

Nie, CRM choć wykorzystuje bazy danych do przechowywania informacji, jest to znacznie więcej niż sama baza. Taki system, jak ASARI CRM, integruje różne funkcje sprzedażowe, marketingowe i obsługowe, oferując narzędzia do zarządzania relacjami z klientami. Baza danych CRM służy do gromadzenia szczegółowych informacji o klientach, jak dane kontaktowe, historia zakupów czy notatki z rozmów. Jednak kluczową wartością CRM jest jego zdolność do przetwarzania tych danych w celu identyfikacji szans sprzedaży, zwiększenia lojalności klientów, zysków czy poprawy pracy działu customer service.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!