Co to jest baza danych?

Baza danych to usystematyzowany zbiór danych. Umożliwiają one elektroniczne przechowywanie informacje i edytowanie ich. Bazy służą do zarządzania danymi w organizacji. Najlepszą analogią jest biblioteka. W bibliotece znajduje się ogromny zbiór książek różnych gatunków, w tym przypadku biblioteka to baza danych, a książki to dane.

Co to są dane?

Dane to zbiór odrębnych jednostek informacji. Są używane w różnych formach: tekstu, liczb, mediów i wielu innych. W kategoriach informatyki Dane to zasadniczo informacje, które można przekształcić w konkretną formę w celu ich efektywnego przenoszenia i przetwarzania.

Historia baz danych

Bazy danych zostały po raz pierwszy stworzone w latach 60. Nazywano je hierarchicznymi bazami danych. Mają one schematy drzewiaste z katalogiem głównym rekordów połączonym z kilkoma podkatalogami. Z kolei relacyjna baza danych powstała w latach 70 w firmie IBM. Stała się ona standardem dla systemów baz danych dzięki schematowi logicznemu, czyli sposobowi, w jaki jest zorganizowana. Relacyjna baza danych w połączeniu z rozwojem Internetu od połowy lat 90. doprowadziła do rozpowszechnienia się tego rozwiązania.

Jakie są bazy danych?

Istnieje wiele różnych typów systemów baz danych w zależności od sposobu zarządzania ich strukturą. Istnieje kilka typów, które są popularne:

• Relacyjna baza danych

• Obiektowa baza danych (Object-Oriented Database)

• Rozproszona baza danych

• Baza danych NoSQL

• Grafowa baza danych

• Baza danych w chmurze

• Baza danych centralizacji

• Operacyjna baza danych

Z czego jest zbudowana każda baza danych?

Choć poszczególne typy baz danych różnią się schematem, strukturą danych i ich typami, to wszystkie składają się z tych samych pięciu podstawowych elementów:

Sprzęt – jest to fizyczne urządzenie, na którym działa oprogramowanie bazy danych. Do sprzętu baz danych zalicza się komputery, serwery i dyski twarde.

Oprogramowanie – oprogramowanie bazy danych daje użytkownikom kontrolę nad bazą danych. Oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych (DBMS) jest używane do zarządzania i kontrolowania baz.

Dane – są to surowe informacje, które przechowuje baza danych.

Język dostępu do danych – jest to język programowania, który steruje bazą danych. Język programowania i system DBMS muszą ze sobą współpracować. Jednym z najczęściej stosowanych języków baz danych jest SQL.

Procedury – określają one sposób działania bazy danych i ich obsługi.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!