SQL co to jest i jak działa?

Każdej minuty generuje się miliony danych w wersji surowej, które nie mają żadnej historii do opowiedzenia. Są one przechowywane w bazach danych, a profesjonaliści używają języka SQL, aby wydobyć je do dalszej analizy. SQL, którego rozwinięciem jest Structured Query Language, a po polsku Strukturalny Język Zapytań, to narzędzie o kluczowym znaczeniu dla specjalistów zajmujących się danymi. Jest to bez wątpienia najważniejszy język, który umożliwia działanie w dziedzinie analizy danych.

Jak działa SQL?

Język SQL jest najczęściej używanym językiem do pobierania i organizowania danych przechowywanych w relacyjnej bazie danych. Jest to tabela, która składa się z wierszy i kolumn, a SQL jest jej językiem. Ułatwia on pobieranie z baz danych określonych informacji, które są następnie wykorzystywane do analizy.

Do czego używany jest SQL?

Skoro rozumiemy już, czym jest SQL i jak działa, sprawdźmy teraz, co potrafi. Ten język programowania ma wiele zastosowań dla analityków danych. Jest on szczególnie przydatny, ponieważ może

    •     Wykonywać zapytania do bazy danych

    •     Pobierać dane z bazy danych

    •     Wstawiać rekordy do bazy danych

    •     Aktualizować rekordy w bazie danych

    •     Usuwać rekordy z bazy danych

    •     Tworzenie nowych baz danych lub nowych tabel w bazie danych

    •     Tworzenie procedur i widoków przechowywanych w bazie danych

    •     Ustawianie uprawnień do tabel, procedur i widoków

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!