Co to jest JDBC?

JDBC to interfejs API dla języka Java, który służy do łączenia się z bazą danych. Rozwijając ten skrót otrzymamy Java Database Connectivity.  JDBC opracowany został przez znaną w świecie IT markę Sun Microsystems, która jest obecnie częścią równie znanej firmy Oracle. JDBC trafił do użytkowników w 1997 roku. Był on jedną z najwcześniejszych bibliotek opracowanych dla języka Java.

Jak działa JDBC?

JDBC działa tak, że pozwala aplikacji uzyskać dostęp do różnych baz danych i funkcjonować na dowolnej platformie z maszyną wirtualną Java. Nie ma potrzeby pisania oddzielnych programów w celu uzyskania dostępu do różnych systemów baz danych. Użycie JDBC pozwala na napisanie jednej aplikacji, która może wysyłać polecenia SQL do różnych źródeł danych.

Java Database Connectivity pomaga w pisaniu aplikacji w języku Java, które wykonują trzy czynności: podłączenie do źródła danych, takiego jak baza danych. Wysyłanie zapytań i poleceń aktualizacji do bazy danych.

Co oznacza skrót JDBC?

JDBC to skrót od Java Database Connectivity. Jest to API dla Javy, które służy do połączenia z bazą danych.

JDBC definicja

JDBC (Java Database Connectivity) to API Javy, które służy do łączenia się i wykonywania zapytań z bazą danych. Jest to specyfikacja firmy Sun Microsystems, która zapewnia możliwość komunikowania aplikacji Java z różnymi bazami danych.

Sterowniki JDBC

Istnieją cztery typy sterowników do JDBC. Oto one:

1. Sterownik JDBC typu 1 – to sterownik mostkowy, który przekształca JDBC na Open Database Connectivity (ODBC). Umożliwia on aplikacjom JDBC bezpośrednie połączenie z bazami danych.

2. Sterownik JDBC typu 2 – może, ale nie musi być napisany w języku Java. Sterowniki te zazwyczaj zawierają zastrzeżony kod napisany specjalnie dla danej bazy danych w celu optymalizacji wydajności i zwiększenia przepustowości.

3. Sterownik JDBC typu 3 – najpierw komunikuje się on z serwerem oprogramowania pośredniczącego, a ten łączy się dopiero z relacyjną bazą danych. Czasem określa się go jako sterownik proxy JDBC.

4. Sterownik JDBC typu 4 – jest napisany wyłącznie w języku Java i działa za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Jakie bazy danych do Javy?

Java pozwala na korzystanie z różnych baz danych takich jak Java DB, Java Data Objects (JDO) lub Java Database Connectivity (JDBC). Java DB jest wspieraną przez Oracle dystrybucją otwartej bazy danych Apache Derby. Łatwość użycia, zgodność ze standardami, pełny zestaw funkcji i niewielkie rozmiary czynią z niej idealną bazę danych dla programistów Java.

Z kolei JDO jest standardowym, opartym na interfejsie Java. Programiści aplikacji mogą używać technologii JDO do bezpośredniego przechowywania instancji domeny Java w trwałym magazynie (bazie danych). Korzyści z JDO obejmują łatwość programowania i przenoszenia aplikacji oraz niezależność od bazy danych.

Ostatnią z opcji jest JDBC. To standard API, który służy do niezależnego od bazy danych połączenia pomiędzy językiem programowania Java a szeroką gamą baz danych. Chodzi tutaj o np. SQL oraz inne tabelaryczne źródła danych, takie jak arkusze kalkulacyjne lub pliki płaskie.

Co to jest JDBC?

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!