Co to jest JDBC?

JDBC to interfejs API dla języka Java, który służy do łączenia się z bazą danych. Rozwijając ten skrót otrzymamy Java Database Connectivity.  JDBC opracowany został przez znaną w świecie IT markę Sun Microsystems, która jest obecnie częścią równie znanej firmy Oracle. JDBC trafił do użytkowników w 1997 roku. Był on jedną z najwcześniejszych bibliotek opracowanych dla języka Java.

Jak działa JDBC?

JDBC działa tak, że pozwala aplikacji uzyskać dostęp do różnych baz danych i funkcjonować na dowolnej platformie z maszyną wirtualną Java. Nie ma potrzeby pisania oddzielnych programów w celu uzyskania dostępu do różnych systemów baz danych. Użycie JDBC pozwala na napisanie jednej aplikacji, która może wysyłać polecenia SQL do różnych źródeł danych.

Java Database Connectivity pomaga w pisaniu aplikacji w języku Java, które wykonują trzy czynności: podłączenie do źródła danych, takiego jak baza danych. Wysyłanie zapytań i poleceń aktualizacji do bazy danych.

Sterowniki JDBC

Istnieją cztery typy sterowników do JDBC. Oto one:

1. Sterownik JDBC typu 1 – to sterownik mostkowy, który przekształca JDBC na Open Database Connectivity (ODBC). Umożliwia on aplikacjom JDBC bezpośrednie połączenie z bazami danych.

2. Sterownik JDBC typu 2 – może, ale nie musi być napisany w języku Java. Sterowniki te zazwyczaj zawierają zastrzeżony kod napisany specjalnie dla danej bazy danych w celu optymalizacji wydajności i zwiększenia przepustowości.

3. Sterownik JDBC typu 3 – najpierw komunikuje się on z serwerem oprogramowania pośredniczącego, a ten łączy się dopiero z relacyjną bazą danych. Czasem określa się go jako sterownik proxy JDBC.

4. Sterownik JDBC typu 4 – jest napisany wyłącznie w języku Java i działa za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!