Co to jest ODBC?

ODBC to interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia programom łączenie się z systemami zarządzania bazami danych, pozostając od nich niezależnym. Rozwinięcie tego skrótu to Open Database Connectivity. Ten interfejs umożliwia aplikacjom jednoczesne współdziałanie z wieloma bazami danych przy użyciu języka SQL.

ODBC przeznaczone jest dla firm, które mają wiele źródeł danych i muszą je przechowywać w oddzielnych bazach danych. Dzięki temu mogą one korzystać z potrzebnego oprogramowania bez konieczności martwienia się o to, z którego systemu zarządzania bazą danych używają.

Co to jest i do czego służy protokół ODBC?

O ODBC można myśleć jak o sterowniku peryferyjnym, który umożliwia określonym narzędziom łączenie się z programem. Podobnie jak drukarki wymagają specjalnych instrukcji umożliwiających im działanie z komputerami i urządzeniami, ODBC stanowi pomost między aplikacjami a wymaganymi przez nie bazami danych. Dodatkowo ODBC pozwala organizacjom na bardziej efektywne scentralizowanie źródeł danych w jednej aplikacji lub pulpicie nawigacyjnym.

Jak działa ODBC?

Open Database Connectivity umożliwia programistom podłączenie istniejących narzędzi do wizualizacji danych do dowolnej bazy danych, co znacznie zwiększa ich dokładność i szczegółowość. Firmy, które muszą współpracować z wieloma bazami danych jednocześnie, mogą również zoptymalizować zadawania zapytań i czerpać informacje z szerszego zakresu źródeł, a także tworzyć bardziej szczegółowe raporty.

Ponadto ODBC umożliwia firmom bardziej efektywne sortowanie i przechowywanie danych. Zamiast zmuszać jeden system zarządzania bazą danych do obsługi danych, do których nie jest on optymalnie przystosowany, organizacje mogą łączyć wiele źródeł bez obawy o ich kompatybilność czy dostępność.

Co oznacza skrót ODBC?

Skrót ODBC oznacza Open Database Connectivity. Jest to interfejs języka programowania C, który umożliwia aplikacjom dostęp do danych z różnych systemów zarządzania bazami danych.

Konfiguracja ODBC Windows 10

Microsoft® ODBC Data Source Administrator zarządza sterownikami baz danych i źródłami danych. Aplikacja ta znajduje się w Panelu sterowania systemu Windows w zakładce Narzędzia administracyjne. Można ją także włączyć w inny sposób. Wystarczy włączyć okno dialogowe Uruchom za pomocą Windows+R i wpisać odbcad32, a następnie wybrać OK.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!