Co to jest Agile?

Agile to podejście do zarządzania projektami, które koncentruje się na przyrostowych i iteracyjnych etapach realizacji projektów z różnych branż. Priorytetem jest tutaj szybkie dostarczanie produktów, dostosowywanie się do zmian i współpraca, a nie odgórne zarządzanie i trzymanie się ustalonego planu.

Proces Agile zakłada krótkoterminowe cykle rozwojowe, a priorytetem jest  informacja zwrotna, dzięki czemu członkowie zespołu mogą dostosowywać się do pojawiających się wyzwań, a klienci mają możliwość spójnej komunikacji.

Więcej o Agile

Technicznie rzecz biorąc, Agile nie jest metodyką samą w sobie, ale raczej sposobem podejścia do sposobu realizacji projektów. Nie jest uznawana za metodykę, ponieważ Agile nie określa, jakie narzędzia i procesy należy stosować. Agile jest jednak terminem zbiorczym dla wielu rodzajów metodologii zarządzania. Scrum, Kanban i Extreme Programming (XP) są uważane za różne metodyki Agile.

Zastosowanie Agile w branży IT

Agile jest często stosowany w projektach tworzenia oprogramowania w celu zwiększania szybkości i zdolności adaptacyjnych zespołu. Zaletą tego sposobu pracy jest możliwość dostosowywania się w miarę postępu prac, a nie podążanie liniową ścieżką. Celem Agile jest tworzenie korzyści w trakcie całego procesu, a nie dopiero na jego końcu. U podstaw projektów Agile powinny leżeć takie wartości i zachowania, jak zaufanie, elastyczność, upodmiotowienie i współpraca.

Jak powstał Agile?

Agile powstał na bazie Manifestu z 2001, który przedstawiał poglądy wizjonerskich twórców oprogramowania, którzy wierzyli, że “odkrycie lepszych sposobów tworzenia oprogramowania” będzie wymagało odwrócenia niektórych podstawowych założeń zarządzania z XX wieku. Wskazywali oni, że to jednostki i interakcje między nimi należy postawić ponad procesem produkcji, narzędziami, dokumentacją, negocjacjami i współpracą z klientami.

W Manifeście Agile przedstawiono także 12 podstawowych zasad procesu rozwoju. Są to:

    1. Zadowolenie klientów buduje się poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowej pracy.

    2. Rozbijanie dużych zadań na mniejsze zadania, które można szybko wykonać.

    3. Pracę wykonuje się najlepiej w samoorganizujących się zespołach.

    4. Trzeba zapewnić zmotywowanym osobom środowisko i wsparcie, którego potrzebują, oraz zaufać im, że wykonają swoją pracę.

    5. Twórz procesy, które promują zrównoważone wysiłki i sprawiedliwy podział pracy.

    6. Utrzymuj stałe tempo ukończonej pracy.

    7. Przyjmuje zmieniające się wymagania, nawet na późnym etapie projektu.

    8. Codziennie, przez cały czas trwania projektu, zbieraj zespół projektowy i klientów.

    9. W regularnych odstępach czasu zespół powinien zastanawiać się nad tym, jak zwiększyć swoją efektywność, a następnie odpowiednio korygować i dostosowywać swoje zachowanie.

    10. Mierz postępy na podstawie ilości wykonanej pracy.

    11. Nieustannie dąż do doskonałości.

    12. Wykorzystuj zmiany w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego warto pracować w Agile?

Agile nie jest przeznaczony dla każdego projektu. Najlepiej sprawdza się w tych, które nia mają jasnych ograniczeń, czy harmonogramu. Korzyści płynące z zarządzania projektami Agile obejmują:

  • Wyższa jakość produktu – testowanie jest zintegrowane z całym procesem rozwoju projektu, więc zespół może przeprowadzać regularne kontrole i znajdować obszary wymagające poprawy.
  • Zmniejszone ryzyko – zarządzanie projektami Agile praktycznie eliminuje szanse na całkowite niepowodzenie projektu. Praca w sprintach pozwala zespołom opracować działający produkt od samego początku lub szybko zawieść i zastosować inne podejście.
  • Lepsza widoczność wyników projektu – dzięki  Agile członkowie zespołu wiedzą, jak przebiega realizacja projektu. Częste spotkania i przeglądy sprintów zapewniają większą przejrzystość dla całego zespołu.
  • Większa kontrola nad projektem – członkowie zespołu mają kontrolę nad całym projektem i więcej okazji do testowania i adaptacji zmian.
  • Lepsza przewidywalność projektu – podział projektu na krótsze sprinty pozwala kierownikom przewidzieć dokładny koszt, harmonogram i przydział zasobów niezbędnych do realizacji każdego sprintu.

Co to jest Scrum?

Scrum to lekki framework Agile, który może być wykorzystywany przez kierowników do kontrolowania wszystkich rodzajów projektów iteracyjnych i przyrostowych. W Scrumie właściciel produktu tworzy rejestr produktów, który pozwala mu pracować z zespołem nad identyfikacją i ustalaniem priorytetów funkcjonalności systemu. Backlog produktu to lista wszystkiego, co musi zostać zrealizowane, aby dostarczyć działający system oprogramowania – obejmuje to poprawki błędów, funkcje i wymagania niefunkcjonalne.

Co to jest Agile?

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!