Co to jest Scrum – definicja

Scrum to metodyka Agile służąca do tworzenia oprogramowania, która wykorzystuje metody iteracyjne i przyrostowe. Scrum jest adaptowalną, szybką, elastyczną i najskuteczniejszą metodyką Agile służącą do dostarczania wartości klientowi przez cały okres rozwoju projektu.

Podstawowym celem Scrum jest dostarczenie klientowi tego, czego oczekuje, poprzez przejrzystość, współpracę z zespołem i ciągły rozwój. Zarządzanie projektem w Scrumie zaczyna się od szerokiej koncepcji tego, co ma być stworzone, a następnie od listy cech, którym właściciel produktu nadaje priorytety, co określane jest jako product backlog.

Z czego składa się Scrum?

Scrum jest zazwyczaj częścią Agile i służy do rozwoju oprogramowania. Swoją nazwę zawdzięcza formacji rugby, w której każdy odgrywa jakąś rolę. Do ról w Scrumie należą następujące osoby:

 • Właściciel produktu (product owner) – osoba ta pełni funkcję łącznika między zespołem programistów a klientami. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że oczekiwania wobec ukończonego produktu są wyrażane i uzgadniane.
 • Scrum Master – jest określany mianem facylitatora projektu. Dba o przestrzeganie najlepszych praktyk Scrum. Takie osoby muszą być dobrymi liderami i kierownikami projektów, a także posiadać umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów i doskonalenia procesów.
 • Zespół deweloperski – członkowie zespołu programistów Scrum pracują wspólnie nad tworzeniem i testowaniem kolejnych wydań produktu końcowego. Programiści muszą znać Scrum i praktyki rozwoju Agile, by skutecznie poruszać się w pracy nad oprogramowaniem.

Co to jest Agile i Scrum?

Metody Agile i Scrum są często mylone, ponieważ obie opierają się na procesie iteracyjnym, częstym kontakcie z klientem i wspólnym podejmowaniu decyzji. Różnica między Agile a Scrum polega na tym, że o ile Agile to podejście do zarządzania projektami oparte na ideach lub zasadach, o tyle Scrum to wyspecjalizowana metoda Agile używana do zarządzania projektem. Można wyróżnić następujące różnice pomiędzy Agile a Scrum:

 • Agile jest filozofią, a Scrum to rodzaj metodyki Agile.
 • Scrum jest podzielony na mniejsze przedziały czasowe i elementy, podczas gdy Agile zapewnia, że wszystko zostanie ukończone przed zamknięciem projektu.
 • Agile zwykle angażuje wiele zespołów wielofunkcyjnych, podczas gdy zespół projektowy Scrum ma ściśle określone role.

Etapy Scrum

Etapy Scrum zachęcają do ciągłej oceny tego, co działa, a co nie. Dobra komunikacja jest niezbędna i odbywa się poprzez spotkania, zwane “wydarzeniami” (events). Na te wydarzenia składają się:

 • Planowanie Sprintu – to spotkanie ma na celu nakreślenie, co i w jaki sposób zostanie zrobione w nadchodzącym Sprincie. Spotkanie to odbywa się na początku każdego Sprintu.
 • Sprint – podstawowe wydarzenie w zespole Scrum jest sprint. Sprint to przedział czasu, w którym praca musi zostać ukończona. Nowe Sprinty rozpoczynają się zaraz po zakończeniu poprzedniego.
 • Daily Scrum – celem tego wydarzenia jest ocena postępów i wzorców w całym przebiegu Sprintu, koordynacja działań oraz sformułowanie planu na następne 24 godziny. Jest to szybkie spotkanie, które odbywa się codziennie przez cały okres trwania Sprintu.
 • Przegląd Sprintu – celem przeglądu sprintu jest pokazanie, jak wiele pracy zostało zrealizowanej w odniesieniu do backlogu produktu.
 • Retrospektywa Sprintu – analiza celów zakończonego sprintu, jego pozytywnych i negatywnych aspektów, aby uniknąć ponowienia błędów. Ta faza procesu jest wykorzystywana do zidentyfikowania potencjalnych usprawnień procesu i opracowania strategii ich wdrożenia w Sprincie.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!