Nowa, rewolucyjna wersja ASARI Tracker 2.0

Podziel się treścią: FB LI TT

Znajdziesz w niej nie tylko możliwość sprawdzania rozmówcy jeszcze przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia. Z poziomu ASARI Tracker możesz także dodać nieruchomość i w bardziej zaawansowany sposób zarządzać bazą numerów. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej zwiększy funkcjonalność naszego programu dla biur nieruchomości. To jednak nie jedyne nowości!

ASARI Tracker 2.0

W najnowszej wersji ASARI Tracker znajdziesz możliwość:

 • Sprawdzenia z kim rozmawiasz, kto jest opiekunem kontaktu i do jakiej firmy jest przypisany w trakcie lub jeszcze przed nawiązaniem połączenia.
 • Dodania nieruchomości, która utworzy się w ASARI CRM jako robocza.
 • Dodania nieruchomości i poszukiwania nie tylko przy pierwszym połączeniu, ale przy każdym kontakcie.
 • Budowania i zarządzania bazą numerów wykluczonych przy rejestrowaniu połączeń i możliwość budowania ich listy w oparciu o kontakty wpisane w telefonie.
 • Przeglądania niezarejestrowanych jeszcze w ASARI połączeń i uzupełnienia informacji o nich w dowolnym momencie. W historii do dalszego uzupełnienia będzie odłożonych tylko 5 ostatnich połączeń. Starsze zostaną automatycznie wysłane do ASARI CRM.

Korzystasz z ASARI Tracker a nie masz jeszcze najnowszej wersji? Skorzystaj z mechanizmu automatycznych aktualizacji dostępnych w bocznym menu po otwarciu w telefonie aplikacji ASARI Tracker.

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!