Co to jest Knowledge management?

Knowledge management to proces przechwytywania, rozpowszechniania i efektywnego wykorzystywania wiedzy w organizacji. Tak w skrócie można wyjaśnić to pojęcie. Skuteczne zarządzanie wiedzą obejmuje utrzymywanie informacji w miejscu, w którym są one łatwo dostępne, co umożliwia rozwój pracowników i zdobywanie przez nich nowych umiejętności. Czytając ten krótki artykuł, dowiesz się także, jak nasz system CRM sprawdzi się procesie Knowledge management.

Rodzaje Knowledge management

Wiedza jest jednym z najcenniejszych aktywów organizacji. Przechowywanie, rozwijanie i udostępnianie tej wiedzy ma kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Patrząc z tej perspektywy, znaczenie Knowledge management obejmuje proces, który pomaga w jej pozyskiwaniu, organizowaniu i udostępnianiu:

    • Wiedza jawna (wiedza, którą łatwo zapisać i podzielić się nią)

    • Wiedza ukryta (wiedza stosowana)

    • Wiedza zdobyta dzięki osobistemu doświadczeniu

Proces Knowledge management

Na najwyższym poziomie proces Knowledge management to sposób, w jaki firma zarządza wiedzą, począwszy od jej tworzenia, poprzez metodologię organizacji, aż po zapewnienie, że jest ona udostępniana dalej. Poniżej zapoznasz się z podstawowym procesem, który za to odpowiada:

Tworzenie wiedzy: Ten krok rozpoczyna się od zdobycia wiedzy. Może ona pochodzić z wielu źródeł. Od pracowników wewnątrz organizacji lub osób z zewnątrz, które są sprowadzane w celu zdobycia wiedzy lub doświadczenia na dany temat.

Organizacja wiedzy: Wiedza musi być następnie uporządkowana w systemie Knowledge management, aby można było z niej korzystać w przyszłości. Wiedza ta musi być nie tylko uporządkowana, ale także wyposażona w zabezpieczenia, aby w razie potrzeby dostęp do niej mieli tylko upoważnieni pracownicy. Ten proces Knowledge management jest ważną częścią zarządzania wiedzą, ponieważ bez niego wiedza staje się nieuporządkowana i nie ma struktury, co utrudnia lub uniemożliwia jej odnalezienie w przyszłości, gdy będzie potrzebna.

Dzielenie się wiedzą: Proces organizacji wiedzy kończy się na dzieleniu się wiedzą. Ten etap obejmuje wszystko, od szkoleń z zakresu wiedzy po jej wymianę, gdzie może być ona zdobywana lub wzbogacana poprzez dyskusje z innymi pracownikami w organizacji.

Knowledge management w ASARI CRM

Nasz system CRM wyposażony jest w pewne rozwiązania, które pozwoli Ci stosować filozofię  Knowledge management. Chodzi o kreator dokumentów oraz dysk. Na tym drugim możesz przechowywać dowolne pliki (video, tekstowe, podcasty), które posłużą do edukowania pracowników. Z kolej kreator dokumentów pozwoli stworzyć pliki szkoleniowe. Dzięki temu system CRM stanie się niezastąpionym partnerem w procesie Knowledge management. Wiele przydatnych rozwiązań jest ponadto oferowanych w programie dla biur nieruchomości ASARI.

Co to jest Knowledge management?

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!