Co to jest Ekstranet?

Ekstranet to prywatna sieć podobna do intranetu, ale zazwyczaj otwarta dla podmiotów zewnętrznych, takich jak partnerzy biznesowi, dostawcy, kluczowi klienci itp. Służy on do bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do informacji biznesowych.

Ekstranet a Intranet

W Intranecie wykorzystuje się sieć lokalną (LAN), czyli sieć, która łączy komputery różnych osób w Intranecie. Z kolei firma może utworzyć Ekstranet – prywatną sieć służącą do bezpiecznej wymiany informacji za pośrednictwem Internetu z wybraną grupą klientów, dostawców i odbiorców.

Kiedy powstał ekstranet?

Pierwsze użycie słowa ekstranet pojawia się w latach 90 i wczesnych 2000. Wtedy firmy z różnych branż po raz pierwszy pozwoliły upoważnionym członkom, którzy byli geograficznie oddaleni od siebie na wspólną realizację projektów.

Korzystanie z Ekstranetu – korzyści

Ekstranety oferują spore korzyści dla przedsiębiorstw, pracowników i partnerów zewnętrznych. Powodują one, że zaangażowanie w komunikację jest większe. Są platformą do wymiany informacji, ogłaszania komunikatów i przekazywania danych wszystkim zainteresowanym. Ekstranet zwiększa wydajność firmy. Pracując z wieloma kontrahentami, dostawcami, czy klientami można łatwo komunikować się z nimi, zarządzać różnymi procesami i poprawiać efektywność przedsiębiorstwa.

Jakie wady ma ekstranet?

Jak każde rozwiązanie również ekstranet ma swoje wady. Jedną z nich jest to, że ekstranet jest w konfiguracji i utrzymaniu. Koszty obejmują opłaty za sprzęt i oprogramowanie oraz szkolenia i pensje pracowników IT, którzy mogą potrzebować, zbudować go od podstaw. Żeby zmniejszyć koszty, można ekstranet subskrybować od dostawcy usługi. Należy jednak pamiętać, że choć użytkownicy nie muszą zatrudniać ludzi do budowania swoich ekstranetów od podstaw, to potrzebują serwerów do uruchamiania aplikacji i pracowników do ich obsługi.

Ekstranet ma także drugą wadę, którą jest bezpieczeństwo, gdyż nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niego. Dzieje się tak, gdy ekstranet jest źle zabezpieczony. Taka sytuacja może do utraty zastrzeżonych i innych poufnych informacji. Dlatego też pracownicy wewnętrzni ograniczają dostęp do nich do uprawnionych użytkowników, zmniejszając ryzyko utraty danych.

Jak stworzyć własny ekstranet?

Własny ekstranet można stworzyć na dwa sposoby, które określane są jako “portalowe”. Oto one:

  • Portal korporacyjny – Łączą one różne aplikacje pod jednym interfejsem użytkownika. Jest to szczególnie korzystne, jeśli ma być zintegrowanych wiele różnych aplikacji ekstranetowych.
  • Portale zorientowane na procesy – służy on do obsługi konkretnych procesów biznesowych jak na przykład rozliczanie kosztów podróży, czy delegacji.

VPN jako ekstranet

Bezpiecznym sposobem na uzyskanie dostępu do ekstranetu jest wirtualna sieć prywatna VPN. Dzięki VPN siedziba firmy i jej oddziały mogą współpracować w ramach wspólnej sieci. Korzystając z dedykowanego połączenia, ekstranet VPN zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu między klientami, dostawcami, partnerami lub grupami interesu. Ekstranet VPN jest mocno szyfrowany, wiec dane są niewidoczne dla innych użytkowników sieci publicznej.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!