Indywidualna numeracja faktur dla każdego oddziału – dbamy o Twoją księgowość

Podziel się treścią: FB LI TT

Kiedy Twoja firma ma kilka oddziałów, a niektóre z nich są franczyzami, sprawa wystawiania faktur jest niezwykle ważna. Teraz w ASARI CRM dajemy możliwość, by każdy oddział mógł numerować faktury w indywidualny sposób.

Wcześniej wszystkie faktury wystawiane w jednej firmie miały taki sam sposób numerowania faktur. Można było dostosować jego schemat do indywidualnych potrzeb, ale zmiany wpływały globalnie na całe konto. W przypadku firm wielooddziałowych i franczyzowych nie zawsze było to wygodne. Dlatego wprowadziliśmy możliwość ustawiania maski (schematu) numeracji faktur dla każdego oddziału z osobna. 

Numeracja faktur w systemie CRM

Wprowadzenie rozdzielenia numeracji nie jest równoznaczne z tym, że wszystkie oddziały muszą stosować swoje schematy. Załóżmy ze mamy firmę, która ma zarówno swoje oddziały jak i partnerów franczyzowych. W naszym systemie, Oddziały własne moja mieć numeracje wedle głównego schematu, a franczyzowe w miarę potrzeb indywidualne.

Możliwość wprowadzenia własnej maski w oddziale możesz dokonywać w menu Numeracja faktur po wcześniejszym zaznaczeniu przy edycji oddziału pola Własny numerator faktur

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!