Twórz raporty dla NBP z asariWEB

Podziel się treścią: FB LI TT

Czy wiesz, że biura nieruchomości powinny regularnie przekazywać do Narodowego Banku Polskiego dane na temat transakcji i aktualnych ofert. Zobacz jak łatwo zrobić to z asariWEB oszczędzając sobie wiele pracy.

raporty_nbp_nieruchomosciMechanizm generujący dane NBP dostępny jest w asariWEB w zakładce Raporty. Tutaj z rozwijanej listy portletów można wyświetlić raporty dotyczące transakcji i ofert aktualnych. Nowością jest możliwość wyświetlenia danych we wskazanym dniu lub okresie. Dzięki temu można sprawdzać między innymi ile posiadaliśmy we wskazanym przedziale czasowym aktualnych ofert lub na jakie kwoty zrealizowaliśmy transakcje. Dodatkowo można sprawdzić jaki jest dzisiaj status badanych ofert. Tą informację można zobaczyć w kolumnie Obecny status oferty.

Wygenerowany raport zawiera także szereg innych kolumn, których kolejnością i widocznościa można dowolnie sterować. Tak przygotowany zestaw danych można wyeksportować do pliku xls do dalszej obróbki.

Raport NBP powstał nie tylko na potrzeby eksportu danych. Dzięki niemu można uzyskać także podstawowe informacje na temat ofert zgromadzonych w programie i przeprowadzonych transakcjach. Do dużo bardziej zaawansowanych raportów mają dostęp użytkownicy pakietu Złotego. Moga oni podglądać nie tylko statystyki ofert, ale także wyniki finansowe firmy, statystyki pozyskiwania klientów czy realizacji celów przez pracowników.

W ramach raportów NBP widoczne są szczegółowe adresy nieruchomości, dlatego jeśli chcemy ograniczyć widoczność lokalizacji możemy sterować dostępem do raportu NBP odpowiednimi uprawnieniami panelu Administracja.

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!