Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i kogo dotyczy?

Podziel się treścią: FB LI TT

Coraz większy nacisk kładziemy na ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój. W ramach dbania o Ziemię tworzymy nowe rozwiązania mające przyczynić się do ratowania naszej biosfery. Więcej uwagi poświęca się też efektywności energetycznej budynków. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym zapotrzebowanie obiektu na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych mieszkańców w czasie jego użytkowania. Wprowadzenie obowiązku sporządzania certyfikatów ma na celu edukację społeczną w zakresie możliwości oszczędzania energii w budynkach oraz promocję budownictwa nastawionego na większą efektywność energetyczną. Przekazywanie świadectw potencjalnym nabywcom i najemcom powoduje, że mogą oni w przybliżeniu określić roczne zapotrzebowanie na prąd i ciepło, a tym samym koszt utrzymania poprzez jej zużycie. 

Związane z nim nowe regulacje prawne zaczynają obowiązywać właścicieli nieruchomości, którzy sprzedają lub wynajmują swoje lokale. Jedną z najważniejszych informacji jest to, że dane przedstawione w certyfikacie oraz kwestia jego sporządzenia muszą zostać upublicznione już w czasie promocji obiektu, np. na portalu z ogłoszeniami nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Przepisy o zapotrzebowaniu energetycznym budynków ściśle reguluje prawo europejskie. W Polsce ustawa o charakterystyce energetycznej budynków pojawiła się w 2014 roku i to ona dokładnie opisuje zasady dotyczące sporządzania i przekazywania świadectw energetycznych. W 2023 roku nastąpiła jej nowelizacja. Od tego momentu, posiadanie takiego dokumentu będzie obowiązkowe w określonych sytuacjach już od 28 kwietnia. 

Jakie zmiany zostały jeszcze wprowadzone? Nowelizacja mówi o obowiązku:

 • opracowania świadectw dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem,
 • okazania dokumentu w trakcie promocji lokalu (np. oferta wynajmu na stronie ogłoszeniowej),
 • stworzenia certyfikatu energetycznego podczas modernizacji minimum 25% przegród zewnętrznych lub modyfikacji źródła ciepła.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

W Polsce certyfikat energetyczny obowiązuje już od kilku lat, ale dotychczas dotyczył jedynie obiektów wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja przepisów o zapotrzebowaniu energetycznym budynków sprawiła, że dokument ten jest wymagany dla sprzedawanych lub wynajmowanych lokali nie tylko sprzed, ale i po 2009 roku.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jeśli jesteś właścicielem obiektu w trakcie sprzedaży czy w procesie wynajmu albo inwestorem kończącym budowę, spoczywa na Tobie obowiązek posiadania tego dokumentu. Nie masz jeszcze świadectwa charakterystyki energetycznej? Przepisy mówią, że jego brak nakłada na właściciela karę grzywny. Co więcej, podlegają jej też osoby, które sporządzą świadectwo niezgodnie z wymogami ustawy.

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny mogą sporządzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Jak podaje ustawa, są to projektanci lub osoby, które takie uprawnienia nabyły. Znajdują się one w specjalnym wykazie, do którego wpis możesz uzyskać, jeśli:

 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadasz prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadasz uprawnienia budowlane,
 • jesteś osobą z wykształceniem wyższym na kierunkach techniczno-budowlanych.

Wniosek można złożyć listownie, elektronicznie lub podczas wizyty w urzędzie.

Wzór pobrany ze strony gov.pl

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne musi zawierać podstawowe dane dotyczące nieruchomości:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • wielkość emisji CO2.

Więcej informacji na temat zawartości świadectwa wraz z przykładami można zaczerpnąć u ustawodawcy – tutaj.

Ile kosztuje sporządzenie świadectwa energetycznego?

Sporządzenie takiego dokumentu może wiązać się z kosztami rzędu kilkuset złotych. Cena zależy od wielkości, kształtu czy lokalizacji obiektu. Zazwyczaj kwota opracowania charakterystyki to około 300-400 złotych. Na przełomie kwietnia i maja, może ona stać się wyższa ze względu na wchodzący w życie obowiązek przedstawiania certyfikatu.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat. Warto jednak pamiętać, że wszelkie roboty budowlane lub instalacyjne mogące w jakikolwiek sposób zmienić charakterystykę energetyczną budynku sprawiają, że traci ono swoją ważność i wymaga aktualizacji.

Świadectwo charakterystyki energetycznej w ASARI CRM

ASARI CRM wychodzi naprzeciw nowym wymogom i usprawnia Twoją pracę z klientem. Już teraz podczas dodawania i edycji nieruchomości w systemie masz dostęp do wygodnej funkcji związanej z charakterystyką energetyczną budynków. Wszystkie niezbędne dane zawarte w świadectwie możesz przepisać do nowej sekcji w ASARI CRM, udostępnić w wydruku ofertowym oraz na portalach i stronie WWW. Po więcej informacji zajrzyj tutaj.

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!