Co to znaczy PRS?

Podziel się treścią: FB LI TT

Najem instytucjonalny lub formuła PRS (z ang. Private Rental Sector) to nowy sposób najmu mieszkań, alternatywa dla tradycyjnej umowy. Jest to odpowiedź na zmieniające się wymagania klientów rynku nieruchomości. Najemcą może być jedynie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomości. Dotyczy jedynie lokali mieszkalnych, nie usługowych. Jest umową na czas określony.

Pojęcie pochodzące z Wielkiej Brytanii, gdzie jest podstawową formą klasyfikacji administracyjnej prawa własności do mieszkania. W Polsce ten rodzaj najmu jest również coraz bardziej popularny, szczególnie w dużych miastach, gdzie najem instytucjonalny stanowi ciekawą alternatywę dla prywatnego wynajmu nieruchomości. Rozwój tej formy w Polsce może przynieść wzrost liczby mieszkań na wynajem.

Zalety PRS

Najem instytucjonalny zdecydowanie bardziej chroni właściciela przed nieuczciwymi lokatorami. W jaki sposób? Umowa najmu w formule PRS jako główny cel stawia sobie łatwość jej wypowiedzenia. Daje właścicielowi większe pole manewru w przypadku, gdy wynajmujący zalega z opłatami lub nie opuszcza mieszkania po ustaniu umowy. Najem mieszkania od instytucji to bardziej przejrzyste zasady transakcji. Ogłoszenie jest proste i zrozumiałe, a warunki jasne. Najem instytucjonalny to ochrona także dla lokatora. Taka umowa wiąże się z precyzyjnymi zasadami rozliczania. Ustawa określa wysokość kaucji oraz zasady, zgodnie z którymi można pobierać inne opłaty. Zaletą PRS to także możliwość zawarcia kontraktu na długi okres.

Zasady najmu instytucjonalnego

Najem instytucjonalny rządzi się swoimi prawami:

 • stroną najmu opartego o formułę PRS może być jedynie osoba, firma lub instytucja organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą z zakresu wynajmu nieruchomości,
 • umowa zawierana jest zawsze na czas określony,
 • umowa zawierana jest zawsze przed notariuszem,
 • jasne informacje odnośnie do czynszu zawarte w umowie.

Co zawiera umowa najmu instytucjonalnego?

W umowie PRS muszą znaleźć się przede wszystkim dane właściciela oraz wynajmującego, a także szczegółowy opis lokalu. Ponadto, umowa powinna:

 • określać zakres usługi, czyli wyłączny użytek mieszkaniowy,
 • oświadczenie osoby wynajmującej o posiadaniu tytułu prawnego,
 • czas trwania umowy,
 • tryb egzekucji lokalu.

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!