Czym jest GUS?

GUS, Główny Urząd Statystyczny to urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem statystyk dotyczących większości aspektów życia publicznego. Przekazywanie tych informacji do opinii publicznej regulują przepisy – ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych. Dane muszą być odpowiednio opracowane, aby nie odnosiły się do pojedynczych respondentów.

Do czego służy GUS?

W Polsce GUS pełni niezwykle istotną rolę w kształtowaniu polityki ekonomicznej kraju oraz w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania. Jako główny organ statystyki publicznej, GUS odpowiada za zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych statystycznych, które dotyczą rozmaitych aspektów życia społecznego i gospodarczego. Informacje te są niezbędne do oceny stanu gospodarki, planowania rozwoju infrastruktury, edukacji czy zdrowia publicznego. Dane dostarczane przez GUS służą zarówno organom rządowym, samorządom, przedsiębiorcom, jak i obywatelom, umożliwiając im rzetelną ocenę i efektywne reagowanie na zmieniające się warunki.

Jak sprawdzić dane w GUS?

Dane udostępniane przez GUS można sprawdzić w:

  • Banku Danych Lokalnych (BDL) – Jest to baza danych zawierająca informacje statystyczne o Polsce, w podziale na poszczególne regiony, powiaty i gminy.
  • Publikacje i raporty GUS – Na oficjalnej stronie GUS https://stat.gov.pl/ znajdują się publikacje, które zawierają opracowane dane statystyczne na różne tematy.
  • Baza Demografia – Zapewnia dostęp do danych demograficznych i prognoz ludności. Można przeglądać informacje dotyczące m.in. liczby ludności, ruchu naturalnego, migracji.

Czym jest Portal Sprawozdawczy GUS?

Portal Sprawozdawczy GUS to usługa online stworzona w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), skierowana do sprawozdawców – podmiotów gospodarczych. Jest elektroniczną formą przekazywania danych statystycznych, umożliwiająca internetowe i szybkie dostarczenie informacji wymaganych w programie badań statystycznych. W portalu sprawozdawczym informacje umieszcza każdy, kto dostał takie polecenie od Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS logowanie do Portalu Sprawozdawczego – jak wygląda?

Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy wejść na stronę https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa i wpisać swoje dane do logowania. Szczegółowe informacje na temat poruszania się po serwisie znajdziesz na stronie GUS w pliku “Portal Sprawozdawczy – Krótki przewodnik”.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!