Co to są Big Data?


Big data odnosi się do dużych, różnorodnych zbiorów informacji, które rosną w coraz szybszym tempie. Obejmuje on objętość informacji, prędkość lub szybkość, z jaką są one tworzone i gromadzone, oraz różnorodność lub zakres punktów danych, które są objęte (znane jako “trzy v” big data). Big data często pochodzi z eksploracji danych i jest dostarczana w wielu formatach.

To pojęcie opiera się na dwoistej klasyfikacji jako dane nieustrukturyzowane lub ustrukturyzowane. Te pierwsze składają się z informacji już zarządzanych przez organizację w bazach danych i arkuszach kalkulacyjnych; często mają one charakter numeryczny. Dane nieustrukturyzowane to informacje, które są niezorganizowane i nie mieszczą się we wcześniej ustalonym modelu lub formacie.

Big data mogą być zbierane z publicznie udostępnianych komentarzy na portalach społecznościowych i stronach internetowych, dobrowolnie zbieranych z osobistej elektroniki i aplikacji, poprzez ankiety i zakupy produktów.

Do czego wykorzystujemy Big Data?


Wykorzystanie Big Data odnosi się do różnych gałęzi gospodarki, ale też do polityki. Z racji ogromu zbiorów danych nie jest możliwe, by pracą z BD zajmowały się małe podmioty, więc jest on zarezerwowany wyłącznie dla największych korporacji i bogatych państw. Big Data wykorzystuje się do:

 • System ochrony zdrowia – Big Data analizuje dane pacjentów i pozwala opracować strategie zdrowotne, indywidualne plany leczenia, redukować koszty i poprawiać wyniki zastosowanych kuracji.
 • Analityka biznesowa – Big Data pozwala analitykom do sprawdzania dużych ilości danych biznesowych, umożliwiając organizacjom na podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji i optymalizację działań.
 • Analiza klientów – Big Data jest wykorzystywana do analizy zachowań i preferencji klientów, umożliwiając organizacjom dostarczanie spersonalizowanych produktów i usług.
 • Finanse – w finansach Big Data służy do badania danych finansowych i poprawy zarządzania ryzykiem, wykrywania oszustw i strategii handlowych.
 • Marketing – Big Data jest wykorzystywana w marketingu do analizy zachowań i preferencji konsumentów, umożliwiając firmom tworzenie skuteczniejszych kampanii marketingowych.
 • Media społecznościowe – w mediach społecznościowych Big Data służy do analizy zachowań i preferencji użytkowników, umożliwiając organizacjom ukierunkowanie na konkretne grupy demograficzne i poprawę zaangażowania.
 • Monitoring środowiska – monitorowanie danych środowiskowych dzięki Big Data wdrożenia do poprawy działań ochronnych, takich jak przewidywanie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Kto korzysta z Big Data?


Firmy wykorzystują Big Dat w swoich systemach, aby usprawnić działania, zapewnić lepszą obsługę klienta, stworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe i podjąć inne działania, które ostatecznie mogą zwiększyć przychody i zyski. Firmy, które wykorzystują je efektywnie, mają potencjalną przewagę konkurencyjną nad tymi, które tego nie robią, ponieważ są w stanie podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje biznesowe. Oto kilka kolejnych przykładów wykorzystania big data przez organizacje:

 • W przemyśle energetycznym big data pomaga firmom naftowym i gazowym identyfikować potencjalne miejsca wierceń i monitorować operacje rurociągów. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które wykorzystują je do śledzenia sieci elektrycznych.
 • Firmy świadczące usługi finansowe wykorzystują systemy big data do zarządzania ryzykiem i analizy danych rynkowych w czasie rzeczywistym.
 • Producenci i firmy transportowe polegają na big data w celu zarządzania łańcuchami dostaw i optymalizacji tras dostaw.
 • Inne zastosowania rządowe obejmują reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie przestępczości i inicjatywy typu smart city.

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!