e-Biuro Nieruchomości, nowa wersja (8.54.1237)

Podziel się treścią:   

Zmiany w wersji 8.54.1237

  1. wymuszono import danych administracyjnych GUS
  2. w systemach wymiany ofert dokonano konwersji danych adresowych na zgodny z GUS
  3. wprowadzono powiązanie miejscowości z ulicami (GUS) przy edycji danych adresowych oferty (na zakładkach) oraz przy wyszukiwaniu
  4. dodano opcję “Odśwież dublet” dostępną pod prawym przyciskiem myszy na dowolnym z dubletów należącym do pakietu ofert
  5. dodano opcję kontroli posiadania wszystkich zdjęć dostępnych w SWO (Shift+Alt+BkSp na otwartej sesji)
  6. dodano opcję pełnej aktualizacji danych ofertowych z SWO dotyczących aktualnie wybranej listy ofert (Shift+Ctrl+Alt+BkSp)
  7. uwzględniono zgłoszone odstępstwa od działania programu

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW SWO!!!
Po wykonaniu aktualizacji NALEŻY NAJPIERW uruchomić e-Biuro Nieruchomości.
Oprogramowanie dla biura nieruchomości uruchomi serwis słowników GUS oraz adresów policyjnych.
Po jego zakończeniu zostanie odblokowane e-Synchro.
Proces aktualizacji systemu CRM kończy się po pierwszym przebiegu synchronizacji e-Synchro.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

  Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
  1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Podejmij słuszną decyzję

  Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!